Sabira, Allah Sənə rəhmət eləsin


Sabira, Allah Sənə rəhmət eləsin

HƏMƏDANDA QONAĞIMDAN XƏBƏR ALDIM KEY ŞEYX

Həmədanda qonağımdan xəbər aldım, key şeyx,
Hansı məxluq sizin şəhrdə bişək çoxdur?
Dedi: “Az isə də bu şəhrdə sayir məxluq,
Leyk dəbbağ ilə şəbbağ ilə eşşək çoxdur”.

BABAM SÜNNİ, NƏNƏM ŞİƏ, DÜRƏK MƏN

Babam sünni, nənəm şiə, dürək mən,
Nə farsam mən, nə hindəm mən, türək mən.
Muğanda müğbeçə, məsciddə əkbər,
Təfavütü yox… həqiqətdə zirək mən!


Bir cavab yazın